Iniciatīva: vēlēšanu tiesības bērniem

Šobrīd vēlēšanu tiesības ir visiem pieaugušiem cilvēkiem, taču faktiskais iedzīvotāju sastāvs atšķiras. Ņemot vērā demogrāfisko situāciju Latvijā vislielākais īpatsvars ir pensijas vecuma cilvēki. Ņemot vērā šo īpatsvaru daudzas politiskās iniciatīvas ir vērstas uz pensiju palielināšanu (nu vismaz solīšanu). Tajā pašā laikā līdz 18 gadiem Latvijā ir tur pat 20% iedzīvotāju, kuriem nav tiesības nolemt un ietekmēt politiku… 20% Latvijas iedzīvotāju nav tiesības lempt par savu nākotni!

Piešķirot balstiesības bērniem, kuras tiek uz laiku līdz 18 gadiem deleģētas vecākiem vai aizbildņiem, ļaus vecākiem ar lielāku svaru ietekmēt politiskās iniciatīvas, kas svarīgas ģimenēm ar bērniem – vai tas būtu bērniem draudzīgas politiskās programmas pašvaldību vēlēšanās, izglītības kvalitātes jautājumi vai ģimenes atbalsts. Šādas tiesības arī izlīdzinātu demogrāfisko īpastsvaru un politiskajām partijām vairāk būs jāpievēršas Latvijas nākotnei – mūsu bērniem.

Arī bērni ir pilsoņi un arī viņiem jābūt tiesībām proporcionāli ietekmēt politiskos procesus valstī. Vecāki var izmantot bērna balsi lai atbalstītu tādus politiskos procesus, kas nodrošinās bērnam labāku izglītību, drošāku vidi un lielākas iespējas nākotnē veidot karjeru šeit pat Latvijā. Tāpat ģimenēm ar bērniem būs lielākas iespējas ietekmēt dzimstību veicinošos pasākumus.

Protams šāda ideja izvirza arī dažus sarežģījumus, ar kuriem likumdevējiem nāksies saskarties un novērst.  Tehniski tas varētu izskatīties tā, ka katram vecākam tiek piešķirta 0,5 papildus balss par katru nepilngadīgo bērnu. Tādā veidā vienādi deleģējot bērna lemšanas tiesību starp abiem vecākiem. Vientuļajiem vecākiem pieškirtos 1 balss par katru bērnu.

Viena no problēmām varētu būt vecāki, kuri ir paši nepilsoņi, bet kuru bērniem ir pilsonība. Teorētiski vēlēšanās varētu piedalīties arī nepilsoņi realizējot savu bērnu balsi. Šobrīd nepilsoņiem nav atļauts balsot, līdz ar to tas prasītu kaut kā precizēt likumdošanu.

Vēl protams ir jautājums par tiem bērniem, kas ir bāreņi un dzīvo bērnu namā. Nebūtu īsti pareizi, ja bērnu nama vadītāja varētu nobalsot ar 100 balsīm par visiem bērniem. Taču atī to jautājumu iespejams kaut kā noregulēt…. tikai juristiem nedaudz jāpasmadzeņo kā tieši.

Jebkurā gadījumā – lai šī ideja virzītos tālāk un tiktu piesaistīti Juristi, kas iedziļinātos tēmā un izstrādātu detalizētāku likumprojektu, ir nepieciešams savākt 100 atbalstītāju balsis. Tādēļ aicinu jūs doties uz manabalss.lv un atbalstīt šo iniciatīvu.

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.